Listă de acronime

A.D.I.R.I. - Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
A.I.E.S.E.E. – Asociaţia Internaţională de Studii Sud – Est Europene
A.N.I.C. – Arhivele Naţionale Istorice Centrale
A.V.P.S. – Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi
C.A.E.R. – Comitetul de Ajutor Economic Reciproc
C.C. – Comitetul Central
C.C. al P.C.R. – Comitetul Central al Partidului Comunist Român
C.C. al U.T.C. – Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist
C.E.P.E.C.A. - Centrul de Perfecţionare a Cadrelor din Economia Naţională şi Administraţie
C.E.P.S. – The Centre for European Policy Studies/ Centrul de Studii Politice Europene
C.F.R. – Căile Ferate Române
C.F.S.N. – Consiliul Frontului Salvării Naţionale
C.N.A. – Consiliul Naţională a Audiovizualului
C.N.C.S. - Consiliului Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică
C.N.M.A.S.I. – Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice
C.N.S.A.S. – Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
C.P.Ex. – Comitetul Politic Executiv
C.P.S.A. - Comitetul Politic Superior al Armatei
C.P.U.N. – Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională
C.S.M.R. - Confederaţia Sindicatelor Miniere din România
C.S.P. – Comitetul de Stat al Planificării
D.S.S. – Departamentul Securităţii Statului
E.W.I. – EastWest Institute/Institutul Est-Vest
F.D.S.N. – Frontul Democrat al Salvării Naţionale
F.S.N. – Frontul Salvării Naţionale
I.C.A.B. - Întreprinderea de Canalizare şi Apă – Bucureşti
I.I.A.A.R. – Institutul de Istoria Artei al Academiei Române
I.P.R.O.M.I.N. – Institutul de Proiectări Miniere
I.S.C.T. - Institutul de Studii şi Cercetări în Transporturi
M.A.E. – Ministerul Afacerilor Externe
M.A.N. – Marea Adunare Naţională
M.Ap.N. – Ministerul Apărării Naţionale
M.C.C.P.N. – Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
M.E.N. – Ministerul Economiei Naţionale
M.I. – Ministerul de Interne
N.A.T.O. – North Atlantic Treaty Organization/Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord
O.A.D.O. – Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului
O.C.E.M.N. – Organizaţia pentru Cooperare Economică la Marea Neagră
O.N.U. – Organizaţia Naţiunilor Unite
O.S.C.E. – The Organization for Security and Co-operation in Europe/Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europe
P.C. – Partidul Conservator
P.C.(b) al U.R.S.S. – Partidul Comunist (bolşevic) al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
P.C.R. – Partidul Comunist Român
P.D. – Partidul Democrat
P.D.S.R. – Partidul Democraţiei Sociale din România
P.N.L. – Partidul Naţional Liberal
P.S.D. – Partidul Social Democrat
P.S.D.R. – Partidul Social - Democrat din România
P.U.R. – Partidul Umanist Român
R.S.R. – Republica Socialistă România
RTV - Radioteleviziunea
S.E.E.S.E.C. - South-East European Security Co-operation/Cooperarea de Securitate Sud-Est Europeană
S.P.P. - Serviciul de Protecţie şi Pază
S.R.R. – Societatea Română de Radiodifuziune          
S.U.A. – Statele Unite ale Americii
T.A.B. – Transportor Amfibiu Blindat
T.A.S.S. – Telegraph Agency of the Soviet Union
T.V.R. – Televiziunea Română
U.A.E.R. – Uniunea Asociaţiilor Elevilor din România
U.E. – Uniunea Europeană
U.G.S.R. - Uniunea Generală a Sindicatelor din România
U.J.C.O.O.P. – Uniunea Judeţeană a Cooperativelor
U.R.S.S. – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste
U.S.D. – Uniunea Social Democrată
U.S.P.P. - Unitatea Specială de Pază şi Protocol
U.T.C. – Uniunea Tineretului Comunist
U.T.M. – Uniunea Tineretului Muncitoresc